دفتر مرکزی تهران

آدرس: تهران، قلهک،خیابان بصیری، خیابان باغ بانک، پلاک 22

تلفن: 021-22611904

فکس: 021-22633765

ایمیل: info@rooyingar.com

 

آزمایشگاه و دفتر اصفهان

آدرس: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، کمربندی خمینی شهر- نجف آباد، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، ساختمان امید، واحد شماره 212

تلفن: 031-33932068

ایمیل: rooyingar-co@istt.ir

 

برای ارتباط با دفتر مرکزی :

 

برای ارتباط با دفتر اصفهان و آزمایشگاه: