حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی از مهمترین و موثرترین روشهای کنترل خوردگی میباشد، به طوری که با اجرای این روش میتوان فلزات را بدون اینکه خورده شوند به مدتی طولانی در محیط خورنده نگهداری نمود. مکانیسم حفاظت کاتدی مربوط به جریان خارجی است که در نتیجه آن عناصر کاتدی فلز  به پتانسیل مدار باز آندها پلاریزه می‌شوند، یعنی دراین حالت تمام سطح فلز هم پتانسیل گشته (پتانسیل آند و کاتد معادل هم می‌شوند)  و جریان‌های خوردگی متوقف می‌شوند. حفاظت کاتدی به دو روش انجام می‌شود :

  • روش جریان اعمالی
  • روش آند فداشونده

فعاليت‌هاي شركت در زمینه حفاظت کاتدی به قرار زیر می‌باشند:
•    طراحی و مهندسی  Engineering & Designطبق استانداردهای داخلی و خارجی
•    تامین تجهیزات حفاظت کاتدی
•    نصب، اجرا و راه اندازی  Installation & Commissioning
•    بازرسي، تست و عيب‌يابي پوشش خطوط لوله و سيستم حفاظت کاتديک
•    مانیتورینگ و کنترل ایستگاه‌های حفاظت کاتدی
•    خدمات آزمایشگاهی انواع پوشش‌ها و تجهیزات حفاظت کاتدی
•    مشاوره در زمینه¬ی سيستم‌هاي حفاظت کاتدي