خدمات حفاظت آندی

  • طراحی پایه (Basic Design) و طراحی تفصیلی (Detail Design) سیستم های حفاظت کاتدی پالایشگاه­ ها، خطوط لوله مدفون، مخازن روزمینی، مخازن مدفون و سیستم ارتینگ، تهیه نقشه ­های جزییات ساخت (Fabrication Details) و جزییات نصب (Installation Details) و مسیر کابل­کشی (Wiring Block Diagram و Single Line Diagram) و ارایه روش نصب و تست (Installation/Test Procedure)
  • تامین متریال مربوط به سیستم­ های حفاظت کاتدی اعم از ترانسفورمر رکتیفایر، آندهای MMO، کابل­های آند و کاتد، کابل­ های آرموردار، ضدکلر و در سایزهای مختلف، کک با درصد خلوص بالا، انواع باکس­ های ACJB و تست باکس با استاندارد حفاظتی IP55 و IP66 و باکس ­های ضد انفجار و سایر متریال مربوط به سیستم حفاظت کاتدی
  • نصب و اجرای سیستم حفاظت کاتدی به روش ­های چاه عمیق (Deep Well)، بستر نزدیک افقی (Shallow Horizontal Anode Groundbed) و عمودی (Shallow Vertical Anode Groundbed)، شبکه آندی (با استفاده از MMO Ribbon Anode برای زیر مخازن) و لوپ آندی (با استفاده از MMO Wire Anode برای مخازن دفنی) و برای لوله ­های دفنی (با استفاده از Piggy Back Wire Anode)، نصب باکس­ های اتصال، کابل­ کشی، نصب ترانسفورمر رکتیفایر، نصب سیستم ارتینگ
  • نظارت بر نصب و اجرای سیستم حفاظت کاتدی مطابق استانداردهای API، NACE، BS، ISO و استاندارد شرکت نفت IPS و نظارت بر تست و راه اندازی (Commissioning)