تجهیزات

طراحی و ساخت تجهیزات تخصصی تست خوردگی شامل سل های الکتروشیمیایی، دستگاه تست خوردگی به روش نویز الکتروشیمیایی (ENM)، دستگاه تست کشش با نرخ کرنش آهسته (SSRT)، دستگاه تعیین بازدهی بازدارنده به روش چرخ گردان (Wheel Test)، دستگاه اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی (PEO) از جمله تجهیزات ساخت شرکت رویین گران صنعت می باشد که مورد استقبال و استفاده ی دانشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی قرار گرفته است.