• قابلیت تنظیم دما ازدمای محیط تا نقطهی جوش (قابلیت اضافه کردن سیستم سرمایشی)
  • مناسب برای حجم ۱۰۰ تا cc 1000
  • دارای نمایشگر دیجیتال