آندهاي تيتانيم MMO

با به کارگیری آنها در بسترهاي چاهي میتوان از لوله هاي مدفون در خاك يا سازه های پالایشگاهی و سازه هاي دريايي، كشتي ها، اسكله ها و شبكه هاي فلزي حفاظت کرد. این آندها داراي مزاياي زير مي باشند:
•    با توجه به جريان بالاتر به تعداد آند كمتري نياز مي باشد.
•    عمر بالاتر دارند و سبك‌ تر هستند.
•    در نصب در اعماق دريا هزينه قابل توجه‌اي صرفه جويي مي‌گردد.
•    برای آندهای زنجیره‌ای قابليت نصب به صورت موازي با لوله‌هاي انتقال وجود دارد.