پایش خوردگی (Corrosion Monitoring)

 

در پایش خوردگی عملا میزان خورندگی از طریق پروب­هایی که در شرایط عملیاتی نصب شده­اند؛ اندازه­گیری می­شود. با آگاهی از نرخ خوردگی میتوان طول مدت کارکرد تاسیسات و خطوط تولید را با حفظ شرایط ایمن تعیین نمود. با استفاده از روش‌های مختلف پایش خوردگی میتوان پیش­آگاهی از میزان خسارات ناشی از خوردگی فراهم شود و با توجه به تشخیص نوع خوردگی و مشکلات مربوط به آن، عوامل موثر بر خوردگی مانند دما، فشار، pH، نرخ جریان و غیره را کنترل نمود.

با استفاده از روش‌های پایش خوردگی می‌توان اطلاعات مورد نیاز مدیریت را در خصوص شرایط تاسیسات و نیازهای تعمیراتی آن‌ها فراهم نمود.

با انجام پایش خوردگی می‌توان نقاط بحرانی در پروسس‌های دمای بالا، فشاربالا، آتشگیر، انفجاری و سمی را تعیین نموده و عوامل موثر در خورندگی و چگونگی تغییر شرایط عملیاتی به منظور تغییر نرخ خوردگی را شناخت.

شرکت رویین گران صنعت در این زمینه به صورت مشاوره، ساخت و یا تامین تجهیزات، نصب و اندازه گیری ارائه خدمات می نماید.