پایگاه جدید اینترنتی

در راستای اطلاع رسانی بهتر و معرفی توانمدی های شرکت رویین گران صنعت، پایگاه اینترنتی جدیدی راه اندازی شد. در این راستا سعی شده است تا اطلاعات مناسب در اختیار مشتریان و بازدیدکنندگان سایت قرار گیرد و ظاهر سایت نیز بهبود یابد. طبق تصمیمات اخیر هیات مدیره وب سایت به صورت مستمر به روز رسانی خواهد شد.