خبر: راه اندازی واحد آموزش در شرکت رویین گران صنعت

واحد آموزش در شرکت رویین گران

بر اساس آخرین تصمیمات اخذ شده هیات مدیره شرکت رویین گران صنعت بخش آموزش در سال 1396 تاسیس خواهد شد. هدف از راه اندازی واحد آموزش ارائه خدمات آموزشی تخصصی در زمینه خوردگی و مهندسی مواد می باشد. با توجه به امکانات موجود در شرکت و همکاری گسترده با اساتید و واحد های دانشگاهی، انتظار می رود تا این دوره ها مورد استقبال صنعت گران قرار گیرد.عناوین و زمان برگزاری دوره های از طریق سایت اینترنتی شرکت به زودی اعلام خواهند شد.

خبر: راه اندازی پایگاه اینترنتی جدید

پایگاه جدید اینترنتی

در راستای اطلاع رسانی بهتر و معرفی توانمدی های شرکت رویین گران صنعت، پایگاه اینترنتی جدیدی راه اندازی شد. در این راستا سعی شده است تا اطلاعات مناسب در اختیار مشتریان و بازدیدکنندگان سایت قرار گیرد و ظاهر سایت نیز بهبود یابد. طبق تصمیمات اخیر هیات مدیره وب سایت به صورت مستمر به روز رسانی خواهد شد.