آزمایشگاه و دفتر اصفهان

آدرس: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، کمربندی خمینی شهر- نجف آباد، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی، واحد شماره 247

تلفن: 03133873139

ایمیل: rooyingar-co@istt.ir

 

دفتر مرکزی تهران

آدرس: تهران،خیابان حافظ، کوچه صالح، پلاک 34

تلفکس: 02166701674

ایمیل: info@rooyingar.com

 

برای ارتباط با دفتر اصفهان و آزمایشگاه:

 

برای ارتباط با دفتر مرکزی :