آزمایشگاه و دفتر اصفهان

آدرس: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، کمربندی خمینی شهر- نجف آباد، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی، واحد شماره ۲۴۷

تلفن: ۰۳۱۳۳۸۷۳۱۳۹

ایمیل: [email protected]

 

دفتر مرکزی تهران

آدرس: تهران،خیابان حافظ، کوچه صالح، پلاک ۳۴

تلفکس: ۰۲۱۶۶۷۰۱۶۷۴

ایمیل: [email protected]

 

برای ارتباط با دفتر اصفهان و آزمایشگاه:

 

برای ارتباط با دفتر مرکزی :