بازدارنده ­های فاز بخار – ساخت شرکت Cortec آمریکا

یکی از محصولات قابل ارائه به صنایع مجموعه محصولات بازدارنده­های فاز بخار می­باشد. این شرکت دارای محصولات متعددی جهت استفاده در کاربردهای زیر می باشد:

حفاظت از خوردگی کف خارجی مخازن رو زمینی (Soil Side Corrosion of AST)

این روش به عنوان روش مکمل سیستم های حفاظت کاتدی عملکرده و نواحی که سیستم حفاظت کاتدی قادر به حفاظت از آن نیست را حفاظت کرده و از خوردگی آن جلوگیری می نماید. این سیستم قابلیت نصب جهت حفاظت از خوردگی کف مخازن روزمینی (AST) ساخته شده/ در حال ساخت/ درحال نگهداری را داشته و امکان پایش لحظه­ای نرخ خوردگی کف مخزن را فراهم می سازد. این سیستم هم چنین برای مخازنی که فاقد سیستم­های حفاظت کاتدی می­باشد نیز قابل استفاده بوده و خوردگی را به حداقل می­ رساند.

جلوگیری از خوردگی سقف مخازن

با استفاده از بازدارنده های فاز بخار می توان از خوردگی سقف مخازن ذخیره جلوگیری به عمل آورد. بدین منظور تجهیزات خاصی بر روی سقف مخازن نصب شده و بر حسب نیاز میزان بازدارنده مورد نیاز تبخیر و به فضای زیر مخزن تزریق می گردد.

جلوگیری از خوردگی لوله ­ها در زیر عایق های حرارتی

یکی از معضلاتی که صنایع علی الخصوص صنایع نفت و گاز با آن مواجه می باشد پدیده خوردگی زیر عایق می­باشد. با استفاده از سیستم کنترل خوردگی زیر عایق می توان نرخ خوردگی زیر عایق ها را اندازه­گیری و از آن جلوگیری نمود

 

کنترل خوردگی لوله­ ها در Caising

با توجه به عدم حفاظت لوله ها در قسمت Caising توسط سیستم حفاظت کاتدی، با استفاده از این سیستم می توان از خوردگی لوله در این قسمت جلوگیری و نرخ خوردگی آن را پایش نمود.

 

کنترل خوردگی سه فازی در محیط­های ترش و شیرین

از دیگر محصولات شرکت Cortec می توان به بازدانده های سه فازی اشاره نمود. این بازدارنده­ها قابلیت حفاظت در سه فاز آب، میعانات/نفت و گاز را دارد و از خوردگی در محیط های ترش و شیرین جلوگیری می­کند.

بازدارنده گیاهی جهت هیدروتست مخازن

با استفاده از محصول EcoLine3220 شرکت Cortec که بیش از ۹۹ درصد آن پایه گیاهی است، می­توان عملیات هیدروتست مخازن را حتی با استفاده از آب دریا انجام داد. از مزایای این محصول می­توان به جلوگیری از خوردگی سطح تجهیزات پس از انجام هیدروتست اشاره نمود. هم چنین این محصول برای محیط زیست دارای زیان نبوده و می­توان محلول هیدروتست را پس از استفاده در محیط زیست رها نمود.

بسته بندی مقاوم به خوردگی

یکی از کاربردهای مهم بازدارنده های فاز بخار مربوط به بحث نگهداری و حمل و نقل تجهیزات می باشد. با استفاده از این محصول که متناسب با کاربرد مورد نظر در انواع گوناگونی ارائه شده است، می توان از خوردگی کلیه تجهیزات و بدون محدودیت ابعادی جلوگیری نمود. این بسته بندی ها در صورت استفاده صحیح تا ۲ سال از خوردگی تجهیزات در بدترین شرایط اتمسفری جلوگیری می­کند.