شرکت رویین گران صنعت تاکنون طرح های تحقیقاتی متعددی در جهت ساخت آندهای تیتانیومی با پوشش اکسید فلزات گروه پلاتین تحت نام های تجاری MMO و یا DSA نموده است و موفقیت هایی در این زمینه کسب نموده است. این آندها به صورت گسترده در صنایع مختلفی از جمله حفاظت کاتدی خطوط لوله و مخازن نفت و گاز، استخراج مس، آبکاری الکتروشیمیایی،  و نیز تصفیه آب کاربرد دارد و جایگزین بسیار مناسبی برای آندهای سربی، چدنی و دیگر آندها می باشد.

در حال حاضر این شرکت آماده تامین این آندها از شرکت های معتبر اروپایی و آسیایی و نیز عقد قراداد تولیدی با مصرف کنندگان داخلی می باشد.