صنعت آبکاری در جهان روز به روز گستردهتر و به کیفیتی بیش از گذشته دست‌مییابد. تضمین کیفیت پوشش این قطعات آبکاری شده وابستگی مستقیم به‌استفاده از مواد اولیه، افزودنیها و فرآیندهای پیشرفته امروزی دارد.
شرکت روئینگران صنعت با استفاده از دانش روز، با کیفیت‌ترین افزودنی‌ها و فرآیندها را در جهت ارتقا سطح کیفی پوشش قطعات و از طرفی استفاده بهینه از مواد مصرفی پروسه آبکاری در اختیار صنعت کاران عزیز قرار می‌دهد. همچنین این شرکت قادر به ارائه مشاوره فنی، تامین تجهیزات و مواد اولیه و راه‌اندازی خطوط آبکاری می‌باشد.