• قابلیت کشت سلول در داخل سل
• قابلیت اتوکلاو شدن توسط اشعه ماورا بنفش و بخار تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد
• آبگرد
• سطحی الکترود کار با مناطق اطراف هم تراز می باشد.
• الکترود مقابل تیتانیومی با قابلیت تنظیم فاصله از الکترود کار
• دارای لاگین کاپیلاری برای کاهش میزان افت پتانسیل
• دارای دو ورودی و خروجی گاز و محلول
• آبگرد جهت تنظیم دما
• دارای سیستم هوادهی و هوازدایی
• در هر سلول قابلیت های مورد نظر مشتری قابل اعمال است.