جعبه خاک RGS-160-SB-01

"جعبه خاک" (RGS-160-SB-01) شرکت رویین گران صنعت دارای ۲۷۰ میلی‌لیتر (۲۷۰ سانتیمتر مکعب) حجم و سازگار با انواع ابزار اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی با ورودی ۴ ترمینال  می‌باشد.

این جعبه خاک می‌تواند برای روش ۴ الکترودی (ASTM G57) و یا روش ۲ الکترودی (استاندارد ASTM G187 یا AASHTO T-288) مورد استفاده قرارگیرد. برای روش ۲ الکترودی، دو پین داخلی حذف می شود که ضریب از ۱ سانتیمتر (برای روش ۴ الکترود) به ۵۷/۰ سانتیمتر تغییر می‌کند.

مشخصات و مزایا :

  • بدنه از جنس پلکسی گلاس با گوشه های گرد برای تمیز کردن آسان.
  • صفحات توزیع جریان از جنس فولاد زنگ نزن و پین های برنجی قابل جابجایی .
  • همچنین می‌تواند با هر نوع مولتی‌متر (یا ولتمتر و آمپرمتر جداگانه) همراه با یک باتری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

 

ابعاد جعبه و محاسبات برای روش ۴ الکترود:

جعبه خاک به گونه‌ای طراحی شده است که سطح مقطع نمونه خاک (یا مایع) (A)، با سطح پرجعبه، تقسیم بر فاصله بین پین‌ها (L) برابر با ۱ سانتی‌متر باشد.

Soil Box (RGS-CAT-160-SB-01) :

Cross-sectional area= 4cm x 3.2cm = 12.8cm2

Pin separation = 12.8cm

A/L= 1cm

 

سطح مقطع ورق های انتهایی (و به همین ترتیب نمونه خاک) همانند موارد فوق است، با این حال، در این مورد، فاصله الکترود (L) می باشد که برابر با فاصله صفحات دو انتها می باشد، که برابر با طول داخلی جعبه می باشد.

برای روش ۲ الکترود (پین های داخلی حذف می شود) ضرایب به صورت زیر محاسبه می شوند:

 

Soil Box: AIL= 12.8cm2 I 22.2cm = 0.57cm