سرم رینگر

این سرم چند الکترولیتی است و شامل سدیم، پتاسیم، کلر می‌باشد. رینگر یک محلول یونی است که حجم خون را افزایش داده و تعادل آب و الکترولیت‌ها را برقرار می‌سازد. اگر چه با انفوزیون محلول های نرمال سالین یا سرم قندی نمکی، مقادیری از نیازهای بیماران (موادقندی، آب، Na و Cl) تأمین می‌گردد، اما در تزریق این گونه محلول ها با تشدید دیورز، به علت دفع پتاسیم از طریق ادرار، بیماران در خطر هیپوکالمی قرار می‌گیرند. اما سرم رینگر علاوه بر دارا بودن NaCl به مقدار مشابه در سرم نرمال سالین حاوی مقادیری K+ و Ca++ با غلظت ایزوتونیک می‌باشد. در واقع رینگر نرمال سالینی است که مقادیری K+ و Ca++ به آن اضافه شده است. از نظر غلظت اسمزی محلولی ایزوتونیک بوده، اسمولاریته آن در حدود ۲۱۰ میلی اسمول در لیتر می‌باشد؛ بنابراین با تزریق رینگر به همراه سایر الکترولیت ها مقادیری از پتاسیم مورد نیاز بیماران N.P.O تأمین می‌گردد.

موارد مصرف

  • در جایگزینی الکترولیت های از دست رفته، در مواردی که از دست دادن یون کلر بیشتر از یون سدیم باشد، مانند گاستروآنتریت.
  • در تغذیه پارانترال کوتاه مدت به همراه سایر محلول های تزریقی.
  • درمان دهیدراتاسیون ناشی از اسیدوز دیابتی، در جایگزینی مایعات از دست رفته در حین عمل جراحی در صورت نبودن رینگر لاکتات محلول مناسب تری نسبت به سایر محلولهای تزریق است.
  • در شوک هیپوولومیک بر سایر محلولهای قندی نمکی ارجحیت دارد.
  • به همراه سایر محلول ها در سرم تراپی به منظور جلوگیری از هیپوکالمی به همراه مدرهای تزریقی مانند فوروزماید و سایر محلول های دیورتیک مانند مانیتول.

در حال حاضر شرکت روئین‌گران صنعت اقدام به تولید محلول‌ رینگر برای کاربردهای آزمایشگاهی کرده و قادر به ارائه خدمات مربوط برای این محلول‌می‌باشد.

 

برای دریافت نرخنامه به روز محلول های آزمایش کلیک کنید.