مایع شبیه ساز بدن (SBF)

 

مایع شبیه ساز بدن (SBF) یک محلول با غلظت یون های نزدیک به پلاسمای خون انسان است که در شرایط خفیف pH و دمای فیزیولوژیکی یکسان نگهداری می شود. مایع شبیه سازی شده بدن با حلقه ای تولید می‌شود که غلظت یون‌های معدنی مشابه مایع خارج سلولی انسان را به منظور تولید آپاتیت در مواد زیست فعال در شرایط آزمایشگاهی تولید می‌کند. این مایع می‌تواند نه تنها برای ارزیابی بیولوژیک مواد مصنوعی در شرایط آزمایشگاهی، بلکه همچنین پوشش آپاتیت بر روی مواد مختلف در شرایط بیومیفیک، ارزیابی و انجام تستهای خوردگی در سطح آزمایشگاهی استفاده شود. سیال شبیه‌ سازی شده بدن اغلب به صورت SBF یا محلول کوکوبو و یا محلول کوکوبو اصلاح شده می‌باشد.

در حال حاضر شرکت رویین‌گران صنعت اقدام به تولید محلول‌های شبیه سازی شده بدن(SBF)  برای کاربردهای آزمایشگاهی غیر پزشکی کرده و قادر به ارائه خدمات مربوط برای این محلول‌ها می‌باشد.

کاربردها

  • به منظور ارزیابی تغییرات روی سطح سرامیک شیشه ای زیست فعال.
  • به منظور ارزیابی و انجام تست های خوردگی در سطح آزمایشگاهی.
  • ارزیابی میزان خوردگی ایمپلنت های فلزی.
  • ارزیابی میزان مقاومت به خوردگی در محیط محلول شبیه ساز بدن.

برای دریافت نرخنامه به روز محلول های آزمایش کلیک کنید.