یکی از محصولات شرکت رویین گران صنعت، برخی مواد شیمیایی، فلزی، اکسیدی و یا نانوذرات است.توضیحات بیشتر در این خصوص در صفحات مربوط ارائه شده است.

  • محلول های آبکاری
  • نانو ذرات
  • نمک های پلاتین
  • محلول های آزمایش