اکسید نقره (I) یا (Ag2O) یک ترکیب شیمیایی است به صورت پودر سیاه دیامغناطیس است. بعضی از کاربردهای این ماده، در باتری های نقره – اکسید نقره و در سنتز ترکیبات آلی به عنوان عامل اکسید کننده ضعیف استفاده می باشد. همچنین در تبدیل آلدهیدها به کربوکسیلیک اسیدها نیز کاربرد دارد.

شرکت رویین گران صنعت قادر به ارائه اکسید نقره با درجه خلوص بالای ۹۹ درصد و به صورت نانو ذرات با ابعاد زیر ۱۰۰ نانومتر می باشد.