پروژه طراحی،خرید، نصب و راه اندازی (E.P.C.C) سیستم حفاظت کاتدیک ۲۴ دستگاه مخزن پروژه احداث کارخانه استحصال طلای زرشوران

  • کارفرما: شركت تحقيق و گسترش صنايع معدني پارس کانی
  • شروع قرارداد: ۱۳۹۱  

در این پروژه کف ۲۴ مخزن استخراج طلای مربوط به معدن زرشوران به روش جریان اعمالی و توسط آندهای ریبونی حفاظت می گردد. کلیه مراحل طراحی، تامین مواد، نصب و راه اندازی توسط شرکت روئین گران انجام می گیرد. محل اجرای پروژه در استان آذربایجان غربی و در نزدیکی شهرستان تکاب می باشد.